Comcredo werkt op
dit moment o.a. voor:

Bredabest
HeyJij
Huren.nl
Madame Tussauds
Produlab Pharma
Strategie Architecten
SUEZ Nederland
TEDxEde
Tegua
TrompPetter

Eerdere
opdrachtgevers
zijn o.a.:

Arriva Nederland
Barbara de Klerk
Blankestijn & Partners
Gemeente Ede
M3 Accountancy
Ministerie van Defensie
MSc Engineering
Promocompany
Provincie Noord-Brabant
Reklet Groep
Qii (partners NVM)
Stichting Pharmacon
Van Wijnen
Veronica

Privacyverklaring

Comcredo respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u deelt als u Comcredo inschakelt of met Comcredo samenwerkt of contacten onderhoudt.  

Welke persoonsgegevens verwerkt Comcredo?


Comcredo verwerkt alleen primaire contactgegevens:
• voor- en achternaam
• correspondentie-, lever- en/of factuuradres
• (mobiel) telefoonnummer
• e-mailadres

En eventueel:
• zakelijk webadres
• bankrekeningnummer (alleen van leveranciers)

Welke persoonsgegevens verwerkt Comcredo niet?

• Comcredo verwerkt geen aanvullende persoonlijke gegevens zoals geboortedata, privéadressen enz.
• Comcredo verwerkt geen gegevens van webbezoekers.
• Comcredo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
• Comcredo richt zich niet op opdrachtgevers of webbezoekers jonger dan 16 jaar.

Waarvoor verwerkt Comcredo persoonsgegevens?

Comcredo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• afhandelen van betalingen
• bellen of e-mailen om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren

Comcredo neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Daarmee wordt bedoeld besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Comcredo persoonsgegevens?


Comcredo bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn zal in de regel gelijk zijn aan de duur van de relatie.

Deelt Comcredo persoonsgegevens met derden?


Comcredo verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?


U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@comcredo.nl of saskia@comcredo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Comcredo u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Comcredo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaat Comcredo om met beveiliging persoonsgegevens?


Comcredo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik? Laat dat dan zo snel mogelijk weten door een mailbericht te sturen naar info@comcredo.nl of saskia@comcredo.nl.

Wie kan ik bij Comcredo aanspreken op gegevensbescherming?


Als zzp’er ben ik, Saskia Broman, zelf de functionaris gegevensbescherming. Neem bij vragen gerust contact op via:

• E-mail: info@comcredo.nl en/of saskia@comcredo.nl
• Telefoon: 06-302 394 83
• Post: Cornelis Koningstraat 3a, 6862 CK Oosterbeek